folk pa kontor

Regnskapsplikten gjelder for samtlige aksjeselskap, men også flere enkeltmannsforetak med høy nok omsetning. Dette innebærer at en skal regnskapsføre alle transaksjoner ut og inn av bedriften gjennom regnskapsåret, og deretter levere inn årsregnskap til staten. Det er altså ikke nok å bare bokføre transaksjonene her, slik enkeltmannsforetak med lavere omsetning kan gjøre.

Enten en er helt fersk, eller har drevet en god stund, så vet nok de fleste at regnskap ikke er det morsomste med å drive en bedrift. Dette kan tross alt være veldig vanskelig, og før eller siden vil den kunnskapen en kan finne på nett ikke være tilstrekkelig lengre, eller så vil regnskapet simpelthen ta for mye tid. Da velger de aller fleste å sette ut oppgavene til et regnskapskontor.

Et regnskapskontor jobber med arbeidsoppgaver tilknyttet et regnskap, slik som for eksempel bilagsføring, MVA-oppgaver, lønnskjøring, og ikke minst innlevering av årsregnskap. Ved å sette ut oppgavene til et regnskapskontor, så slipper en å bruke mye tid på dette internt i bedriften. Det kan være mange besparelser å oppnå her, både tidsmessig og økonomisk.

Dessverre er realiteten at det å finne et regnskapskontor fort kan bli en oppgave som nesten er like komplisert som et regnskap i seg selv. Er du helt ny, så ser du raskt at det finnes mange alternativer. Har du drevet bedrift en stund, så ønsker du tross alt å bytte til et bedre regnskapskontor. Men hvordan kan du finne et regnskapskontor som passer deg? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Tilbud på regnskapskontor

For å motta en rask oversikt over regnskapskontor i ditt område, så kan du fylle ut skjemaet her på siden. Dette skjemaet vil etterspørre informasjon slik som selskapsform, postnummer, og e-post. Kort tid etter du har fylt ut skjemaet, så vil du motta 3 gratis og uforpliktende tilbud fra regnskapskontor i ditt nærområde.

Dette gir deg en helt gratis og rask oversikt over hvilke alternativer som befinner seg i ditt område. Det er her helt opp til deg om du velger å gå videre med ett av disse alternativene, eller om du ønsker å fortsette letejakten. Dette er siden prosessen altså er helt gratis og uforpliktende for deg.

Finn regnskapskontor med disse faktorene

Når du skal finne regnskapskontor er det viktig å vite hva du faktisk leter etter. Her er det selvfølgelig spesifikke krav til spesifikke bedrifter, men det finnes også generelle krav en kan se etter. Nedenfor har vi gått gjennom noen av de kravene du bør tenke over når du skal finne et regnskapskontor, da de virkelig kan være definerende for hvor fornøyd du en dag blir med valget ditt.

Pris

Pris er naturlig å tenke på som en faktor for de aller fleste. Her vil det viktigste være at det regnskapskontoret du velger faller innenfor ditt budsjett. De aller fleste vil for øvrig koste deg mellom 800 kr og 1,200 kr i timen. Noen regnskapskontor vil også gi deg en fastpris i måneden, mens andre kan gi fastpris på oppdrag som det er enkelt å regne ut tidsbruken for.

Merk at en god regel er at du hverken bør velge det dyreste eller det billigste. Ofte vil pris være en indikasjon på kvalitet, men det er sjeldent slik at det dyreste gir den gjennomsnittlige bedriften mer verdi. Samtidig kan et billig regnskapskontor være en unødvendig risiko å ta på seg, da bare for å kunne spare noen tusenlapper i året potensielt.

Kunnskaper om din bransje

Mange bransjer har helt like regnskap, slik at et vanlig regnskapskontor mest sannsynlig enkelt kunne ført ditt regnskap. Det er allikevel nyttig dersom regnskapsføreren din kjenner til din bransjen og hvordan denne driftes. Spesielt nyttig er dette når bransjen har helt spesifikke krav til hvordan ting skal føres. Et eksempel er de mange forskjellige MVA-satsene enkelte bransjer må forholde seg til.

Ved å velge et regnskapskontor med erfaring innen din bransje, så er det verdt å merke seg at en kutter ned en del på tidsbruken. Da kan det kanskje være lurt å velge et regnskapsbyrå med bransjekunnskap rundt din bedrift, selv om de koster et par hundrelapper ekstra i timen. I det lange løp kan dette nemlig spare deg, ved at tidsbruken blir forminsket.

Generell erfaring

Generell erfaring er også viktig hos et regnskapskontor. Dette beløper seg blant annet til kunnskap om ovennevnte MVA-satser i en bransje for eksempel, men det er gjerne mer relevant innenfor veldig spesifikke retningslinjer. Driver du innenfor et segment der helt spesielle regler gjelder, så er det slettes ikke sikker at et vanlig regnskapskontor sitter på denne kompetansen.

Da kan det være aktuelt å velge et regnskapskontor som har regnskapsførere med master og spesialutdanning. Det hjelper tross alt lite å finne en billig regnskapsfører med lav timepris, dersom de bruker evigheter på å lære seg din bransje sine spesielle regler, eller internasjonale lover om skatter og avgifter for eksempel.

Lokasjon

Hvor et regnskapskontor befinner seg er veldig viktig. Mange velger i dag en virtuell regnskapsfører, da disse har evnen til å gi en rimeligere pris. I noen tilfeller kan dette virke bra, men det er ingen automatikk i dette. Realiteten er at det å ha et regnskapskontor i nærheten av bedriften er en stor fordel av mange forskjellige grunner.

Den kanskje klareste er at du kan sette deg ned med regnskapsfører og forklare, dersom dere støter på utfordringer. Ofte blir jobben med å kommunisere over telefon, e-post, eller til og med videochat med delt skjerm, ganske så tuklete og vanskelig for de fleste. Da er det å foretrekke å simpelthen sette seg ned sammen og gå gjennom hva regnskapet innebærer.

Hva jobber et regnskapskontor med?

Om du skal finne et regnskapskontor, så er det selvfølgelig praktisk å først identifisere hvilke oppgaver de skal hjelpe deg med. Da er det for mange kanskje enda viktigere å finne ut av hvilke oppgaver et regnskapskontor i det hele tatt jobber med. Nedenfor har vi gått gjennom de mest populære arbeidsoppgavene som en regnskapsfører kommer borti i løpet av hverdagen.

Bilagsføring

Bilagsføring er og blir den største oppgaven for et regnskapskontor når de jobber med bedrifter. Bilag kan for eksempel være fakturaer eller kvitteringer. De sier uansett noe om transaksjonene inn og ut av bedriften, og du skal alltid føre disse inn i regnskapet ditt. På denne måten kan staten for eksempel ved en kontroll se til at alle transaksjoner er riktige.

Dessuten kan også et regnskapskontor hjelpe til med fakturering. Dette innebærer å sende ut fakturaer til bedrifter, da ofte gjennom en PDF-faktura over e-post. Disse kan en i dag automatisk sende ut gjennom regnskapssystemet, men det blir ofte mye jobb når en bedrift vokser raskt. Da er det lurt å benytte seg av et regnskapskontor til denne oppgaven.

MVA-rapporter

MVA-oppgaver skal leveres 6 ganger i året, da annenhver måned. Det er også mulig å søke om årlig innlevering, dersom en omsetter for under 1 million kroner. Merverdiavgiften er en avgift som skal legges på alle momspliktige fakturaer over 50,000 kr. Det er viktig at en både er klar over denne grensen, samt hvilke satser som gjelder for MVA innenfor din spesifikke bransje.

For kunstbransjen er det for eksempel 0 % i MVA, mens det for de aller fleste bransjer er 25 %. Noen, slik som næringsmidler, har derimot 15 % MVA. Det er altså ingen automatikk i at bedriften skal benytte 25 %, og dessuten kan det hende at bedriften faller innenfor flere forskjellige satser, og både MVA-satser og nullsatser.

Lønnskjøring

Først når en får sin første ansatte innser en hvor mye arbeid lønnskjøring faktisk er. En kunne ramset opp elementer her i evigheter. Grunnlønnen du har avtalt per time med den ansatte er bare en brøkdel av lønnsutbetalingen. Her skal du som arbeidsgiver gjøre skattetrekk, sette av feriepenger, spare til pensjon for den ansatte, og mye mer.

Det skal dessuten både leveres ut en lønnsslipp til den ansatte og opprettes en A-melding. Disse kan gjennom regnskapssystemet sendes direkte til henholdsvis den ansatte og Altinn. Tross automatiseringen, så er det fortsatt mange spørsmål som dukker opp her, og prosessen tar fort mye tid. Et regnskapskontor har derimot god erfaring med de oppgavene som vedrører lønnskjøring.

Årsregnskap

I løpet av regnskapsåret fører et regnskapskontor eller bedriften selv et såkalt driftsregnskap. Dette er ikke et offisielt regnskap, og det er kun bedriften selv som bruker dette internt. Har en derimot ført dette godt i løpet av året, så vil de aller fleste bare gjøre en rask sjekk gjennom sitt driftsregnskap, før dette sendes inn som et årsregnskap, da vanligvis i juli.

Et årsregnskap er ekstremt viktig, da dette er basisen for hvordan staten skal bedømme skattesatsen for bedriften. Har en gått med et stort overskudd, så skal dette fremkomme riktig i årsregnskapet. Dessuten er dette også et fint styringsverktøy for neste års budsjett, samtidig som nøkkeltallene også kan brukes for aksjonærer, samt i møte med investorer, og til og med banken.

Egeninnsats regnskap

I starten er det ikke alle som har råd til å benytte et regnskapskontor, dersom bedriften for eksempel startes uten noe kundegrunnlag. Uten en kontantstrøm, så sier det seg selv at en må gjøre mange oppgaver på egenhånd. Da velger mange egeninnsats ved regnskap også, fremfor å hyre inn et eksternt regnskapsbyrå til disse oppgavene.

Egeninnsats ved regnskap kan være fint, da det lar deg lære en ting eller to, samtidig som får god oversikt over økonomien. Allikevel er det problematisk å fortsette denne praksisen mens bedriften vokser. For det første vil du måtte ta på deg mer og mer komplekst arbeid i regnskapet, noe som tar mer tid. Dette vil være i samspill med at de viktigste arbeidsoppgavene i bedriften også øker.

Samtidig er det viktig å tenke på at en fort kan ende opp med å gjøre store feil når ting blir mer komplisert. For eksempel er en feil mange gjør når de passerer 50,000 kr i omsetning og skal registrere seg for MVA. Hvilken faktura er den første som skal påføres MVA, og hvordan gjør en egentlig det i praksis? Feil kan føre til at en får en skikkelig smekk på hånden.

Dessuten kan feil generelt gjøre at regnskapet blir så uoversiktlig at et regnskapskontor vil kreve mye tid for å rette opp. Da blir fort kostnaden av deres tjenester høyere enn det ville vært til å begynne med uansett. Egeninnsats er allikevel anbefalt for sortering av bilag for eksempel, da du neppe ønsker at regnskapsfører skal gjøre det. Å be de ansatte skanne kvitteringer ved jobbreiser for eksempel er også en god ide.

Slik finner du regnskapskontor

Når du har bestemt deg for å bruke et regnskapskontor, så er det mange måter du kan finne ett av disse på. Mange starter kanskje ikke overraskende i sin egen krets. Dersom en kjenner noen som er regnskapsfører, eller har en bekjent som kjenner noen, så er dette en naturlig vei å gå. Det er ganske enkelt fordi en her forventer at den som anbefaler regnskapsføreren er til å stole på.

Det samme gjelder for øvrig når samarbeidspartnere anbefaler regnskapskontor, eller når du googler og finner gode referanser for en kandidat. I det hele tatt finnes det mange kanaler for å finne regnskapskontor, men de har en skummel tendens til felles. Det er slettes ikke sikkert at de regnskapskontorene som fungerer for andre fungerer for deg, så du bør bruke de tidligere nevnte faktorene når du tar ditt valg.

Velg et regnskapskontor til ditt regnskap

Selv om det kanskje er en utfordrende prosess å finne et regnskapskontor til din drift, så vil dette unektelig lønne seg før eller siden. Det er viktig å ha orden i regnskapet av mange grunner. Internt er det et fint styringsverktøy, samtidig som det er påkrevd av staten eksternt. Investorer og banken for eksempel vil også ha stor interesse av ditt årsregnskap.

Bruker du faktorene nevnt i denne artikkelen, slik som pris, erfaring, bransjekunnskap, og lokasjon, så vil du finne et optimalt regnskapskontor til din bedrift. Dette er kanskje spesielt viktig, da de tross alt skal jobbe med ditt regnskap i mange år fremover forhåpentligvis.

Regnskapsplikten gjelder for samtlige aksjeselskap, men også for enkeltmannsforetak med høy nok omsetning. Dette innebærer at en skal regnskapsføre alle transaksjoner ut og inn av bedriften gjennom regnskapsåret, og deretter levere inn årsregnskap til staten.
Et regnskapskontor jobber med oppgaver som bilagsføring, MVA-oppgaver, lønnskjøring, og innlevering av årsregnskap. Målet er å spare bedriften tid og ressurser ved å ta hånd om disse oppgavene.
Du bør ta i betraktning pris, kunnskaper om din bransje, generell erfaring, og lokasjon når du velger et regnskapskontor. Du kan også benytte skjemaet på siden vår for å få gratis og uforpliktende tilbud fra regnskapskontorer i ditt nærområde.
Prisen for et regnskapskontor varierer, men de fleste vil koste mellom 800 kr og 1,200 kr i timen. Noen regnskapskontor vil også gi deg en fastpris i måneden, eller fastpris på oppdrag der det er enkelt å regne ut tidsbruken.
Et årsregnskap er en oversikt over bedriftens økonomi for det siste året. Det er dette regnskapet som danner basis for statens skatteberegning, og det kan også brukes som et styringsverktøy for neste års budsjett.
MVA-oppgaver handler om merverdiavgiften som skal legges på alle momspliktige fakturaer over 50,000 kr. Disse oppgavene skal leveres 6 ganger i året, eller årlig dersom du omsetter for under 1 million kroner.