kontordame

Regnskapet står sentralt i enhver bedrift, enten det dreier seg om et enkeltmannsforetak med et par tusen i årlig omsetning, eller et stort konsern med milliarder i omsetning. Førstnevnte har ikke en gang regnskapsplikt, men det er fortsatt vanlig å føre dette for å sikre en oversikt over inntekter og utgifter som bedriften har.

I tillegg kommer selvfølgelig en rekke andre aspekter utover det enkle synet rundt inntekter og utgifter. Her kan en med en gang nevne for eksempel fakturering, bilagsføring, MVA-oppgaver, og lønnskjøring, som alle bidrar til årsregnskap, men fungerer som separate elementer. Det krever tross alt en høy ekspertise for å ha ferdighetene til å forstå seg på samtlige av disse.

Nettopp derfor er det høye krav til en regnskapsfører, der 3 år med utdanning og 2 års praksis er et absolutt minimum. Som et tillegg skal en autoriseres hos Finanstilsynet, og det er også nødvendig med etterutdanning for alle regnskapsførere. Tross dette tilsynelatende veldig høye nivået, så forekommer det situasjoner der en simpelthen ikke er fornøyd med regnskapsfører.

Enten det her er snakk om en dårlig utført jobb, eller en uhyggelig høy faktura, så er det mulig å bytte regnskapsfører. Det høres med en gang krevende ut, men det å bytte regnskapsfører er i dag veldig enkelt, spesielt med regnskapssystemer i spill. I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom bytteprosessen, slik at du enkelt kan gjøre dette selv ved behov.

Tilbud på bytte av regnskapsfører

Er du fast bestemt på å bytte regnskapsfører, så kan du fylle ut skjemaet her på siden i dag. Da vil du motta 3 gratis og uforpliktende tilbud på regnskapsførere som du kan bytte til. Skjemaet er enkelt og raskt å fylle ut, og du vil motta disse over e-post innen kort tid etter at du har fylt ut feltene.

Her skal du blant annet opplyse om selskapsform og postnummer, slik at det blir enklere å koble deg opp mot en regnskapsfører. Siden tilbudene er uforpliktende, så kan du for øvrig velge og vrake akkurat som du vil. Skal du bytte regnskapsfører, så er disse tilbudene en flott måte å få oversikt over markedet og hvilke alternativer som finnes.

Bytte av regnskapsfører

Dersom du vurderer å bytte regnskapsfører, så er det viktig å se på hvilke deler av opplevelsen du ønsker at skal forbedres. Her er det mange forskjellige klager på nåværende regnskapsfører, slik at vi kun har gått gjennom et lite utvalg. Nedenfor er de faktorene vi mener en bør tenke gjennom dersom en vurderer et bytte av regnskapsfører.

Pris

Pris er en stor, og ikke minst god, grunn til å bytte regnskapsfører. Det er ikke uvanlig at det som en gang var en billig regnskapsfører plutselig har blitt ganske så dyrt bare noen år senere. Når en regnskapsfører jekker opp fakturaen uten å fortelle det til deg, så er dette helt klart et tydelig tegn på å bytte regnskapsfører.

Selv når de informerer deg om økte priser, så er ikke dette nødvendigvis noen grunn til å bli værende. Siden det finnes over 15,000 autoriserte regnskapsførere, skader det aldri å se seg rundt i markedet. Timepris er uansett ikke det eneste som påvirker pris, da andre regnskapsførere muligens jobber raskere enn din nåværende regnskapsfører. Det kan bety store prisforskjeller i lengden.

Lokasjon

Er du en av de mange som valgte en virtuell regnskapsfører basert på pris? Lokasjon er en av de mange faktorene som beviser at pris ikke nødvendigvis er alt. Det er nemlig en ganske så stor verdi i å ha en regnskapsfører i nærheten av der en bor. Dette betyr i praksis at en kan reise og møte regnskapsføreren i person for å diskutere regnskapet.

Du vet tross alt selv best hva som har blitt ført feil for eksempel, dersom regnskapet er kaotisk. I stedet for at en ny regnskapsfører skal bruke lang tid på å analysere alt, så kan du troppe opp på kontoret lokalt og forklare i person. Dette er selvfølgelig mye bedre enn å sende e-post eller å ta samtalen over telefon.

Erfaring

Mange ønsker å bytte regnskapsfører, simpelthen fordi det byrået eller den personen de valgte ikke hadde kjennskap og erfaring med deres type bedrift. Det blir nemlig fort dyrt når en regnskapsfører skal lære seg de forskjellige retningslinjene som gjelder for en bedrift sitt regnskap. Dette kan fort bli komplekst med forskjellige krav til MVA-satser også for eksempel.

glad kontordame

Behøver din bedrift en erfaren regnskapsfører derimot, så lønner det seg å bytte regnskapsfører dersom dette er et punkt for misnøye.

Erfaring med internasjonale transaksjoner, da inkludert skatte- og avgiftsregler i disse landene, kan også være viktig dersom du driver internasjonalt. En regnskapsfører med erfaring generelt er viktig, selv om en her selvfølgelig vil måtte betale litt mer.

Derfor bør du bytte regnskapsfører

Forbedringene nevnt ovenfor er en ting, men når bør du egentlig bytte regnskapsfører? Mange er nok misfornøyd med sin regnskapsfører, men det er ikke alltid med rette. Dette innser en raskt når en bytter og opplever de samme resultatene. Realiteten er derimot at det finnes flere typer situasjoner der du virkelig bør vurdere å bytte regnskapsfører.

Det kan tross alt være noe så seriøst som at regnskapsføreren gjør store feil som fører til ekstra kostnader for din bedrift. Har regnskapsføreren gjort feil som fører til skattesmell, eller truet likviditeten på andre måter, så er et bytte absolutt innenfor.

Det samme gjelder dersom regnskapsfører ikke bare gjør feil, men for eksempel ikke svarer på henvendelser. I Norge er nemlig tvangsmulkt ganske tøft for bedrifter. Her kan du søke om forståelse hos Skatteetaten dersom en regnskapsfører ikke leverer MVA-oppgavene for eksempel, men til syvende og sist vil ansvaret falle på deg.

De ovennevnte situasjonene er derimot av det mer sjeldne slaget. Hovedgrunnlaget for hvorfor bedrifter velger å bytte regnskapsfører i dag er pris. Som nevnt under punkt for forbedringer, så det ingen som liker prisøkninger. Er disse drastiske nok, så kan du helt sikkert finne en rimeligere pris der ute. Du bør allikevel ikke bytte bare på grunn av inflasjonsjustering for eksempel.

Kan du bytte når du vil?

Mange tror at en er bundet til en regnskapsfører helt til årsregnskap er levert inn, så sant regnskapsfører ikke totalt misligholder regnskapet. Dette stemmer derimot ikke, med mindre en har en veldig lang oppsigelsestid. Det finnes mange bedrifter der ute som ikke engang har en signert kontrakt med sin regnskapsfører.

På tross av muligheten for å overføre når du vil, så er det på det sterkeste anbefalt å bytte regnskapsfører taktisk i henhold til månedsslutt eller terminer. Bytter du midt i en hektisk periode, så er det fort gjort å miste oversikten over hvem som gjorde hva. Det er ikke noe krav, men dersom det passer, og du har tid til det, så er det lurt å vente til årsregnskap er ferdigstilt før du bytter.

Poenget med dette er ganske enkelt hvor lite du trenger å overføre i et slikt tilfelle. Det å bytte regnskapsfører kan koste deg mye dersom du bytter rett før årsregnskap skal innleveres, da det her vil være mye som skal overføres til ny regnskapsfører. Bytter du i en periode med lav aktivitet, eller ved et spesifikt punkt, så er det også bedre forutsetninger for å identifisere hvem som sto bak feil.

Slik sier du opp regnskapsfører

Dersom du skal bytte regnskapsfører, så starter prosessen med at du skal si opp den forrige. Dette trenger ikke være noe mer formelt eller komplisert enn at du enten ringer eller sender e-post til nåværende regnskapsfører. Hovedregelen er allikevel at du uansett skal gi en skriftlig oppsigelse. Det er ingen spesifikke krav til hva en slik oppsigelse må inneholde.

For en bedrift som regelmessig har benyttet en regnskapsfører, så vil det ofte være inngått en kontrakt med en spesifisert oppsigelsestid. Har du bare benyttet regnskapsfører til enkeltoppdrag, så har du mest sannsynlig ikke dette. Oppsigelsestiden varer gjerne i rundt 1 til 3 måneder, men det kan være lurt å sjekke en ekstra gang her.

Mange går nemlig i fella at de signerer kontrakt med en ny regnskapsfører, og de glemmer bort oppsigelsestiden. I verste fall ender dette opp med at en betaler for to forskjellige regnskapsførere over en periode på opptil 3 måneder. Derfor anbefales det å undersøke oppsigelsesvilkårene og jobbe for at overlappen blir rimeligst mulig for deg selv.

Tilgang ny regnskapsfører

Når du skal bytte regnskapsfører i dag, så er sjansen stor for at du benytter deg av et regnskapssystem eller regnskapsprogram. Dette må naturligvis din nye regnskapsfører få tilgang til, og da lønner det seg å opprette en ny bruker for regnskapsføreren. Samtidig kan du også huske på å slette brukeren til den gamle regnskapsføreren din.

Eventuelt kan det hende at din nye regnskapsfører benytter seg av et spesifikt program, som da ikke er det samme som det den forrige brukte. Da kan det hende at det er krav om å bytte. Vanligvis vil dette gå ganske enkelt med dagens moderne løsninger, men det er viktig å huske på kostnader knyttet til nye abonnement for eksempel her.

Tilgang til ny regnskapsfører må selvfølgelig også gis i Altinn for eksempel. En essensiell del av en regnskapsførers oppgaver er naturligvis å føre inn i skjemaer, eventuelt migrere disse fra regnskapssystemet. Her er det mulig å gi regnskapsfører tilgang til å fylle i spesifikke skjemaer og gjøre enkelte handlinger, uten at de for eksempel får tilgang til personlige dokumenter.

Dette gjør du enkelt gjennom roller i Altinn. Her skal du, akkurat som ved regnskapssystemet, helst fjerne din gamle regnskapsfører. Det gir deg best oversikt over roller og hvem som har tilgang, samt at den gamle regnskapsføreren ikke trenger denne tilgangen når byttet er ferdigstilt. Ved å gi tilgang til ny regnskapsfører, så trenger en ikke å gi opp brukernavn og passord for egne kontoer.

Dokumentoverføring ved bytte av regnskapsfører

Din tidligere regnskapsfører har i de fleste tilfeller jobbet med oppgaver som fakturering, bilagsføring, MVA-oppgaver, og lønnskjøring. Sett over ett har de jobbet med det som regnes som et driftsregnskap, men som for de fleste er best kjent som årsregnskap. Her involveres det en rekke dokumenter og bilag, og alle disse skal helst overføres til din nye regnskapsfører.

I enkelte tilfeller trenger du ikke engang å forespørre en overførsel her. Din gamle regnskapsfører blir mest sannsynlig kontaktet av din nåværende regnskapsfører, og sjansene er også store for at regnskapssystemet i seg selv bare kan opprettholdes, dersom din nye regnskapsfører bruker dette. Denne elektroniske lagringen er selvfølgelig veldig fordelaktig for deg.

Tross automatikken i dette, så skader det ikke å følge med og forespørre oppdateringer fra partene. Det er kjedelig å vente på at et årsregnskap skal ferdigstilles under en hektisk periode, for deretter å innse at din nye regnskapsfører enda ikke har mottatt dokumenter og bilag fra din gamle regnskapsfører. Når du skal bytte, så er denne overføringen blant de viktigste prioritetene på lista.

Konklusjon

Det å bytte regnskapsfører er helt sikkert noe som kommer til å dukke opp som en tanke hos de fleste bedrifter. Tross alt skader det aldri å se seg om etter potensielt bedre alternativer. Til tider er en misfornøyd uten berettigelse, og noen ganger vil et bytte av regnskapsfører ganske enkelt ikke gi deg noen fordeler. Andre ganger er det til gjengjeld veldig godt grunnlag for å bytte regnskapsfører.

Mislighold, slik som større feil eller for sene innleveringer, bør tas på alvor. En virkelig prisoppgang uten at du ble informert er også viktig å takle ved roten. Uansett grunnlag for ditt bytte av regnskapsfører, så er det derimot viktig å gjøre det på rett måte. Dette inkluderer alt fra å finne en ny regnskapsfører som møter dine krav, til å gjennomføre selve bytteprosessen helt knirkefritt.

Å bytte regnskapsfører i dag er ikke særlig vanskelig, men det kan beløpe noen utfordringer og ekstrakostnader avhengig av når du bytter og hvilket regnskapssystem din nye regnskapsfører bruker. Disse detaljene er det viktig å være oppmerksom på for å sikre at byttet går gjennom knirkefritt, og at du får et resultat som du er mer fornøyd med inn i fremtiden.