tromso

Det er flere tusen bedrifter som starter opp i Norge hvert eneste år. Disse går en spennende tid i møte, med mye nytt å lære. Tromsø er, som en storby, en av de mange byene som ser en stor vekst i antall selskap. Blant de mange oppgavene nye selskap får å bryne seg på, så finner vi regnskapsføring. Nettopp derfor har regnskapsførere i Tromsø også selvfølgelig opplevd vekst.

Men selv om det er lett å finne en regnskapsfører i Tromsø, så vil en selvfølgelig innen regnskap, akkurat som andre disipliner, finne den beste kandidaten. Dette kan være enklere sagt enn gjort med tanke på det store utvalget. Og jo flere bedrifter som kommer til i byen, jo større er behovet for regnskapsfører i Tromsø, og dermed kommer flere aktører på banen også.

Regnskap er vanskelig nok, med tanke på at det omfatter disipliner slik som bokføring, MVA-oppgaver, lønnskjøring, og ikke minst årsregnskap. Men realiteten er selve jakten på en regnskapsfører for mange blir minst like krevende som det å føre regnskapet selv. Skal du finne en person som skal ta seg av regnskapet til bedriften, så vil du tross alt at de skal være dyktige.

For å gjøre det enklere for deg å finne en regnskapsfører i Tromsø, så skal vi i denne artikkelen gi deg en rekke forskjellige tips. Vi skal se på hvor du bør lete, hva du trenger å vite om regnskap spesielt, samt hvilke faktorer for eksempel du bør bedømme regnskapsfører på. For å gjøre det enklere for deg å finne en regnskapsfører i Tromsø, så skal vi i denne artikkelen gi deg en rekke forskjellige tips.  Les videre for å få innsikt i hvordan du best velger en regnskapsfører i Tromsø.

Tilbud på regnskapsfører i Tromsø

Dersom du søker etter en regnskapsfører i Tromsø, så er det fint å få en rask oversikt over noen av de beste alternativene i byen. Fyller du ut skjemaet her på siden, kan du motta 3 gratis og uforpliktende tilbud fra regnskapsførere i Tromsø. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet med informasjon om selskapsform, postnummer, og din e-post.

Innen kort tid vil du få tilsendt opptil 3 tilbud på e-post fra regnskapsførere i Tromsø. Det er her helt opp til deg hvorvidt du ønsker å akseptere disse tilbudene eller ei. Uansett vil en slik løsning gi deg en rask oversikt over priser og tilbud generelt, noe som kan være stadig vanskeligere å finne på nettsidene til en regnskapsfører i dag.

Slik jobber en regnskapsfører i Tromsø

Dersom du går rundt og vurderer å bruke en regnskapsfører i Tromsø, så er sjansene store for at du helt sikkert lurer på hva de egentlig gjør. Noen ganger glemmer en fort bort hvor mye et regnskap faktisk omfatter, og dersom du er helt ny kan det dessuten komme som et sjokk. Derfor har vi nedenfor gått gjennom de arbeidsoppgavene som en regnskapsfører i Tromsø vil gjennomføre.

Føring av bilag og fakturering

Enhver bedrift vil måtte dokumentere transaksjoner inn og ut av bedriften. Dette forekommer gjennom dokumenter, eller bilag som de ofte kalles, slik som fakturaer og kvitteringer. Disse skal føres rett inn i regnskapet, slik at staten ved kontroll kan ha oversikt over hvilke transaksjoner bedriften har begått i løpet av et regnskapsår. Mange setter denne oppgaven til regnskapsfører.

Dessuten er det også mange som da ønsker at samme regnskapsfører skal fakturere kunder også. Dette innebærer at en ganske enkelt forklarer beløp og produkt til regnskapsfører, før de altså sender ut fakturaene. Da tar de seg noen ganger også av en eventuell inkassoprosess og annet som er relatert til faktureringen.

Lønnskjøring

Lønn er en stor kostnad for de aller fleste bedrifter, og jo større bedriften er, jo større er sjansen for at dette er den største utgiften av alle. Ikke bare har en her grunnlønnen som skal føres inn i regnskapet, men det finnes også mange andre elementer, slik som feriepenger, pensjon, skattetrekk, sykepenger, yrkesskadeforsikring og andre forsikring, og mye mer.

Alt dette føres inn i en såkalt lønnskjøring, som også bare kan kalles utbetaling av lønn. Den ansatte ser bare beløpet som kommer inn på kontoen sin og en lønnsslipp, mens den som regnskapsfører vil se alt annet. Arbeidsgiveravgift skal blant annet også regnes her, og i tillegg til lønnskjøring skal A-melding også leveres inn til staten.

MVA

Rapportering av MVA er en viktig oppgave for alle bedrifter som driver momspliktig omsetning, og som har passert 50,000 kr i omsetning i løpet av en periode på 12 måneder. Da skal det føres moms på alle fremtidige fakturaer som er momspliktige. Her er vanligvis satsen på 25 %, men det er ingen automatikk i dette, og en bør sjekke nøye før en sender ut fakturaene.

Uansett skal all MVA som går inn og ut av bedriften føres i et helt eget MVA-regnskap. Her er formålet at utgående og inngående MVA skal regnes mot hverandre, slik at en kan fastsette om en skylder staten penger, eller om staten skylder en penger. Dette kalles også et momsoppgjør, og vanlig praksis er at en regnskapsfører bistår med å levere dette 6 ganger i året.

Årsregnskap

Bilagsføring, lønnskjøring, og MVA-regnskap dukker alle opp i et eventuelt årsregnskap. Underveis i regnskapsåret føres det et såkalt driftsregnskap internt. Dette er et nyttig regnskap for å holde orden i økonomien, og da spesielt likviditeten. Men når regnskapsåret er omme, så vil en regnskapsfører i Tromsø levere inn et årsregnskap.

Kort forklart er dette en oversikt over de transaksjoner som har gått inn og ut av bedriften i regnskapsåret. Her inngår også viktige regnskap slik som balanseregnskapet, og en finner også kontantstrømoppstilling her. Dessuten vil resultatregnskapet, som er det staten bruker for å fastsette skattesatsen til bedriften, også inkluderes her.

Regnskap kort forklart

Som nevnt ovenfor er altså hovedoppgavene til en regnskapsfører i Tromsø å føre de postene som etter hvert skal danne et årsregnskap. Dette er altså en oversikt over økonomien i løpet av regnskapsåret. Det er viktig å ha en god innsikt i hva et regnskap faktisk er for at du skal kunne velge den beste regnskapsføreren til din bedrift. Derfor skal vi gå enda litt nærmere inn på dette.

Driftsregnskapet er altså det bedriften eller regnskapsføreren jobber med underveis i perioden. Dette er ikke offisielt, og her er det lov å ha feil. Allikevel anbefales ikke det, da dette kan true din likviditet. Det er uansett ment å være en oversikt over den økonomiske situasjonen i bedriften i løpet av et regnskapsår.

Regnskapet brukes nemlig først og fremst som et styringsverktøy. For eksempel kan en se på det generelle driftsregnskapet hvordan det går måned for måned. En kan også identifisere trender i sin kontantstrømoppstilling, der det muligens er hint til at en bør bremse ned noe på bruken av penger, slik at en gjør sin likviditet bedre for de neste månedene.

Et ryddig og ordentlig regnskap sikrer at jobben med å levere inn et årsregnskap blir såre enkel. Har du brukt en dyktig regnskapsfører i Tromsø til ditt driftsregnskap, så er ofte prosessen med å migrere ditt regnskap fra systemet til Altinn så enkel at du mest sannsynlig kan gjøre det selv. Siden regnskapet er nødvendig for aksjeselskap, så er det viktig å se til at dette blir ordentlig gjort.

Føre regnskap på egenhånd?

Har du akkurat startet et selskap i Tromsø, og muligens ikke har så stor omsetning, så er det naturlig å tenke at du kan føre regnskapet selv. Mange gjør dette med greit hell i starten, da det kanskje bare er et par fakturaer det er snakk om i måneden. Dessuten gjør regnskapssystem det enkelt å føre inn bilag, gjennom oversiktlige felt og opplasting av PDF-fakturaer.

Allikevel er det ofte slik at nye bedrifter vokser raskt, og da har en ikke tid til å føre regnskapet eller lære seg nye ting når det blir mer komplekst. Store mengder tid brukt på å lære det en regnskapsfører kan gjøre på 10 minutter lønner seg tross alt ikke. Her må en tenke over den indirekte kostnaden det jo er å miste tiden til å jobbe med egne oppgaver.

Tjener du 1,000 kr i timen, og bruker 3 timer på den oppgaven en regnskapsfører kun bruker 1 time på, så lønner dette seg aldri dersom du har mye å gjøre i bedriften din. Siden de fleste regnskapsførere i Tromsø koster mellom 800 kr og 1,200 kr i timen, så er det en god investering å velge dette alternativet fremfor å føre regnskapet selv.

Fra et noe mer alvorlig synspunkt, så er det fort gjort å gjøre større feil i regnskapet dersom en er en amatør. Her er det for eksempel mange som gjør store feil som fører til at regnskapet blir helt ute av balanse og ikke samsvarer med bedriftskontoen. Når de så ser til en regnskapsfører i Tromsø, så blir jobben med å fikse regnskapet fort dyrere enn å bruke en regnskapsfører til å begynne med.

Faktorer ved valg av regnskapsfører i Tromsø

Skal du finne en regnskapsfører i Tromsø, enten det er din første eller om du skal bytte regnskapsfører, så er det viktig å vite hva du ser etter. Her er det en rekke faktorer som kunne vært nevnt, men vi skal i dette avsnittet gå gjennom de aller viktigste. Pris, type bedrift, og erfaring, er alle faktorer som er viktige når du velger en regnskapsfører i Tromsø.

Enhver bedrift har et budsjett, og noen ganger er det ikke sikkert en har råd til at en regnskapsfører skal ta seg av alle oppgavene engang. Det er også tilfeller der en ikke forsvarlig kan gå for en dyrere regnskapsfører i Tromsø. Pris er uansett et viktig skille når alle andre faktorer er like. Allikevel er det i de fleste tilfeller alltid forsvarlig å betale en regnskapsfører i Tromsø for de tjenestene en mottar.

En annen faktor som er mye mindre diskutert og brukt under valg er hvor kjent regnskapsføreren er med din type bedrift. Selvfølgelig er det mange bedrifter hvor regnskapet nærmest er helt likt, og for eksempel MVA ligger på 25 %, mens alt annet også føres normalt. Men i bransjer med varierende MVA-satser, internasjonale transaksjoner, og strenge regler for føring, så er det viktig at regnskapsfører kjenner til din type bedrift.

Sist, men ikke minst, er det viktig for mange at regnskapsføreren også har en viss kunnskap inne. Erfarne regnskapsbyråer får helt enkelt flere kunder fordi en vet hva en får. Dessuten sitter de på regnskapsførere med mastere, samt regnskapsførere som er autoriserte. Dette kan handle om internasjonale skatte- og avgiftsregler for eksempel.

Oppsummering

I en by som vokser med mange bedrifter, så er også behovet for regnskapsførere høyt. Er du en av de mange som ser etter en regnskapsfører i Tromsø, enten det er til en ny bedrift eller for å bytte, så er det mye du skal tenke over her. Først og fremst lønner det seg alltid å ha en generell innsikt i nettopp hva et regnskap er, og ikke minst hva en regnskapsfører faktisk gjør.

Deretter kan du identifisere behovet for din bedrift, og nøyaktig hva dere trenger hjelp til. Selv om det anbefales å sette ut hele regnskapet, slik at en kan fokusere fullt ut på det en er god på, så er det også mulig å bare sette ut deler av regnskapet. Det er også mulig å føre regnskapet selv i starten, men det anbefales å fase ut egeninnsatsen, da det sjeldent er noe å spare på å gjøre dette selv.

Dersom du søker etter en regnskapsfører i Tromsø, så er det dessuten viktig å benytte en rekke faktorer for å fastsette valget ditt. Blant annet skal du helst sammenligne regnskapsførere på faktorer slik som pris, kjennskap til din type bedrift, og deres generelle erfaring. Disse og flere faktorer er viktige for å skille mellom regnskapsførere i et veldig kompetitivt område.

Ved hjelp av disse rådene vil du være i bedre stand til å velge en regnskapsfører i Tromsø. Dersom du akkurat har startet en ny bedrift, så har du en spennende fremtid i møte. Skal du heller bare bytte regnskapsfører, så har du helt sikkert også mye godt i vente dersom du denne gangen bruker de riktige faktorene for å støtte opp om ditt valg.

Ofte stilte spørsmål

En regnskapsfører i Tromsø utfører en rekke tjenester, inkludert bokføring, økonomisk rapportering, lønnstjenester, skattetjenester, og rådgivning. De kan hjelpe bedrifter med å holde oversikt over inntekter og utgifter, sørge for at de overholder skattelovene, og gi råd om økonomiske beslutninger.
Regnskapsførere er eksperter på økonomisk styring og skattelovgivning. De kan spare deg for tid, redusere risikoen for feil, og ofte spare deg for penger ved å finne skattefradrag du kanskje ikke var klar over.
Se etter en regnskapsfører som har god erfaring, positive kundevurderinger, og tilbyr tjenestene du trenger. Det kan også være lurt å møte flere forskjellige regnskapsførere for å finne en du føler deg komfortabel med.
Kostnaden for en regnskapsfører kan variere sterkt, avhengig av hvilke tjenester du trenger og regnskapsførerens erfaring og ekspertise. Noen regnskapsførere belaster per time, mens andre tilbyr en fast pris for et sett av tjenester.
Ved å bruke en lokal regnskapsfører i Tromsø, får du tilgang til en ekspert som kjenner det lokale markedet og skattereglene godt. I tillegg kan det være enklere å møte en lokal regnskapsfører ansikt til ansikt, noe som kan gjøre kommunikasjonen mer effektiv.