oslo

Oslo er som hovedstad i Norge det perfekte stedet for bedrifter å starte opp. Selv om det er stor konkurranse, så er det selvfølgelig også mange muligheter, og ikke minst et stort kundegrunnlag. Blant alle disse bedriftene er det en blanding av spenning og frykt om hva som er i vente. Ett av de elementene mange bedrifter frykter, det være seg i Oslo eller på bygda, er regnskap.

Regnskapet er nemlig en av de tøffeste prosessene å lære seg for gründere, og nettopp derfor anbefales det ikke at de tar seg av dette på egenhånd. Det er mulig i starten å gjøre enkelte oppgaver, men det beste alternativet er å se etter en regnskapsfører i Oslo som kan hjelpe. For siden det er så mange bedrifter som starter opp i byen, så er det ikke vanskelig å finne en regnskapsfører her.

En regnskapsfører i Oslo kan bistå med hjelp til fakturering, bilagsføring, MVA-oppgaver, lønnskjøring, og dermed også selvfølgelig årsregnskap. Det å leve med en visjon om at et regnskap bare er en oversikt over inntekter og utgifter fungerer muligens i oppstarten, men etter kort tid innser en at det er langt mer enn som så.

Hvordan finner en da en regnskapsfører i Oslo, hvis en bestemmer seg for å bruke en? Vi skal i denne artikkelen se nærmere på hvordan du kan finne din regnskapsfører i hovedstaden, og hva det er viktig å se etter i denne letejakten. Er du på utkikk etter en regnskapsfører i Oslo, så vil du forhåpentligvis være mer selvsikker i jakten etter å ha lest denne artikkelen.

Tilbud på regnskapsfører i Oslo

Ønsker du tilbud på regnskapsfører i Oslo, så kan du fylle ut skjemaet her på siden. Først og fremst blir du spurt om selskapsform, før du skal taste inn ditt postnummer og din e-post. Innen kort tid vil du da kunne motta 3 gratis og uforpliktende tilbud på regnskapsfører i Oslo, slik at du selv kan velge og vrake mellom disse alternativene.

Fordelen med dette er at du får en rask og enkel oversikt over noen av de forskjellige alternativene som finnes i hovedstaden. Dette er ikke noe komplett bilde, men tilbudene gir deg i hvert fall en rask innsikt i prisen på gode og fornuftig prisede regnskapsførere i Oslo. Det er helt opp til deg å velge en aktør her, da det altså er uforpliktende.

Hva er regnskap?

Enten du akkurat har begynt for deg selv, eller driver en suksessfull bedrift, så er det lurt å sette seg mer inn i hva regnskap faktisk er. Dette gir deg nemlig bedre forutsetning for å kunne forstå og for å velge riktig regnskapsfører til din drift. Her er ikke ideen om at et regnskap er en oversikt over inntekter og utgifter så altfor langt unna sannheten, men det følger altså med mer enn som så.

I selve driftsregnskapet, så føres det internt for at bedriften skal kunne følge med på økonomien fortløpende. Dette er kjekt å bruke som et styringsverktøy, slik at en vet når en bør trekke i bremsen, eller når en har nok midler til å satse mer på markedsføring for eksempel. Denne informasjonen er enda bedre tilgjengelig i kontantstrømoppstillingen, som sier noe om den direkte likviditeten.

Et regnskap føres først og fremst for å komme frem til resultatet i bedriften. Selvfølgelig er dette også nyttig internt for diverse aksjonærer. Det er også godt å ha nøkkeltall i møte med investorer for eksempel. Men bruker du en regnskapsfører i Oslo til å føre ditt regnskap, så er nok grunnlaget for dette at du ønsker å finne ut av hva du skylder staten i skatt når årsregnskap skal leveres inn.

Holder du oversikten hele veien, så slipper du å overskride budsjettene. Det kan tross alt hende at bedriften ved feil i regnskap, eller ved et klassisk rot, ikke har nok penger til å betale en eventuell skatteregning for eksempel. Regnskapet fungerer sånn sett minst like viktig internt som det gjør eksternt.

Hva gjør en regnskapsfører i Oslo?

En regnskapsfører i Oslo har gjerne mer enn nok å sette fingrene i med de mange forskjellige bedriftene som både opererer og blir satt i gang i hovedstaden. Her er det mer enn nok å jobbe med, innenfor oppgaver slik som fakturering og bilagsføring, MVA-oppgaver, lønnskjøring, og innlevering av årsregnskap. Nedenfor ser vi nærmere på disse arbeidsoppgavene til en regnskapsfører i Oslo.

Fakturering og bilagsføring

Fakturering handler om å sende ut faktura for salg, samt motta fakturaer ved kjøp. En faktura er ikke noe mer komplisert enn et dokument som viser hva som har foregått ved en transaksjon. Antall produkter, form av tjeneste, dato for utførelse, dato for frist, og informasjon om de forskjellige partene, skal alt med på fakturaene som bedriften jobber med.
Disse skal dessuten føres som bilag i regnskapet. Majoriteten av et regnskap er bilagsføring, der store bedrifter kan føre tusenvis av disse i måneden. I et lite selskap er det kanskje bare snakk om en håndfull. Samtidig kan bilag også beløpe seg til kvitteringer for eksempel, og enhver kostnad som har et bilag knyttet til seg, bør ha dette bilaget ført direkte inn i regnskapet.

MVA-oppgaver

Enhver regnskapsfører i Oslo skal også føre MVA-oppgaver. MVA, eller merverdiavgift, er noe alle bedrifter er nødt til å jobbe med så snart deres årlige omsetning passerer 50,000 kr. Dette er vanligvis en sats på 25 %, men det er ingen automatikk i det. Satsen avhenger av type produkt, hvilken bransje det er snakk, og hvorvidt handelen foregikk nasjonalt eller internasjonalt.

MVA-regnskap skal føres fortløpende, og det er krav til å sende inn MVA-oppgaver 6 ganger i året, det vil si annenhver måned. Har en veldig lav omsetning, så kan en søke om årlig innlevering eventuelt. Problemet med MVA for mange nye gründere er at det fremstår som komplisert å overholde de mange reglene her.

Lønnskjøring

Lønnskjøring virker kanskje som en enkel prosess med tanke på at den ansatte mest sannsynlig har en lønn fastsatt i arbeidskontrakt. Dette er derimot bare den delen av lønnen som den ansatte ser der og da. Selvfølgelig vet de fleste som har drevet bedrift, eller holdt en jobb for den saks skyld, at skattetrekk, feriepenger, sykepenger, pensjon, yrkesskadeforsikring, og arbeidsgiveravgift, alle er arbeidsgiver sitt ansvar.

Når en derfor skal kjøre ut eller utbetale lønn, så er det viktig å holde tunga rett i munn. Moduler i regnskapssystemene er behjelpelige her, men det er fortsatt mulig å gjøre flere feil her. En regnskapsfører i Oslo kan bistå bedriften med å få alt på stell, slik at du kan fokusere på det du er god på i stedet for.

Årsregnskap

Til syvende og sist er alt det en regnskapsfører i Oslo jobber med knyttet til innlevering av årsregnskap. Underveis i året fører en det som kalles et driftsregnskap, og dette er nyttig av mange grunner. I henhold til budsjettering, informasjon for aksjonærer, og et bilde som investorer kan se, så er dette regnskapet veldig nyttig.

Et årsregnskap er derimot det helt offisielle, og det er her en kan se resultat blant annet. Som nevnt tidligere er dette veldig viktig for å kunne fastsette hvor mye skatt en eventuelt skylder til staten basert på overskudd. Dessuten er det verdt å merke seg at årsregnskap både er lovpålagt og har strenge restriksjoner i henhold til hvordan det skal føres og leveres inn.

Er det lov å gjøre regnskap selv?

Hvorfor ikke gjøre regnskapet selv? Det er et spørsmål de aller fleste gründere helt sikkert stiller seg selv. Med tanke på at timeprisen for en helt gjennomsnittlig regnskapsfører ligger et sted mellom 800 kr og 1,200 kr i timen, så er det liten tvil om at det oppleves som en høy pris for nye bedrifter. Derfor velger mange å prøve å lære seg regnskap selv, da en tross alt ofte har tid.

Men den tiden en har til overs blir fort borte når bedriften vokser, og dessuten øker kompleksiteten i regnskapet. Et stort grunnlag for å sette ut regnskapet sitt til en regnskapsfører i Oslo er simpelthen at det på denne måten vil bli gjennomført uten større involvering fra din side, slik at du kan fokusere på det du er best. Dette er et stort, indirekte tap, dersom du velger å gjøre regnskap selv.

Dessuten er det verdt å merke seg at mange gründere som gjør regnskap selv ender opp med å rote det til så mye at ryddejobben blir dyrere enn føringen i seg selv. Mange ender nemlig opp med å være nødt til å kontakte en regnskapsfører i Oslo for å få orden i regnskapet før et eventuelt årsregnskap skal innleveres til staten på sommeren.

Sist, men ikke minst, så er realiteten at tvangsmulkt og bøter neppe er noe du ønsker å støte på i Norge. Disse kostnadene tårner seg rimelig raskt høye. Dersom du driver en bedrift, og det blir i overkant hektisk, så skal du huske på at du fort glemmer frister for innlevering. For eksempel er MVA-oppgaver en frist mange glemmer.

Det er lov å gjøre regnskapet selv, og det er ikke minst lurt å for eksempel sortere bilag for å spare penger. Allikevel kan det fort bli dyrt å gjøre regnskapet helt selv, og derfor anbefales det å bruke en regnskapsfører i Oslo i stedet, dersom du opererer i dette området.

Velg beste regnskapsfører i Oslo

Blant regnskapsførere i Oslo, så finnes det for eksempel byråer som folk flest kjenner til. Disse har merkevarenavn som ikke går en hus forbi. Det er derimot ikke dermed sagt at disse er det beste alternativet for din bedrift. Når du skal velge en regnskapsfører i Oslo, så finnes det flere faktorer du bør vurdere.

Pris bør ikke være den viktigste faktoren, men selvfølgelig kan en ikke skyve denne unna. Først og fremst bør ditt valg av regnskapsfører i Oslo falle inn under ditt budsjett. Så sant valget gjør det, så er det mange andre faktorer du heller bør sette foran pris. Er derimot alle disse faktorene sidestilt for to forskjellige regnskapsførere, så er det ingen tvil om at pris er en fin måte å skille disse to på.

Husk også på identifisere en regnskapsfører som kjenner til din type bedrift eller bransje. Dette kan nemlig spare deg mange hodepiner dersom din bransje har mange spesifikke regler knyttet til regnskapsføring, slik som innenfor MVA. Da er sjansene neppe store for at du som bedrift ønsker å betale for at en regnskapsfører skal lære seg hvordan dette reglementet fungerer, da du i realiteten betaler for opplæringen.

En siste faktor å merke seg når du velger en regnskapsfører i Oslo er at regnskapsføreren ikke bare kjenner til din bransje, men faktisk også har ekspertisen som skal til. Driver du en bedrift som opererer i utlandet, der helt spesifikke skatteregler gjelder for eksempel, så er det mest sannsynlig få regnskapsførere i Oslo som sitter på akkurat den ekspertisen. Da må du velge nøye mellom alternativene.

Konklusjon

Skal du finne en regnskapsfører i Oslo i dag, så har du veldig mange gode alternativer. Hovedstaden får frem en rekke bedrifter hvert eneste år, noe som selvfølgelig fører til en stor etterspørsel for regnskapsførere også. Dermed er det mange av Norges regnskapsførere som er sentrert her, noe som betyr mange valgmuligheter. En skal derimot være ganske oppmerksom ved valg her.

En regnskapsfører skal tross alt ta seg av regnskapet, og de får dermed også innsyn i din økonomi. Selv for en liten bedrift er regnskap viktig, og det brukes blant annet som et styringsverktøy for å sikre at bedriften holder seg til de planlagte budsjettene. Det er dessuten også viktig for aksjonærer, investorer, og ikke minst staten, da med tanke på skatt som skal innbetales.

Sett over ett er et godt årsregnskap helt essensielt for bedriften, og da må regnskapet generelt klaffe. Har du akkurat startet opp ny bedrift, eller ser etter en ny regnskapsfører i Oslo, så mulighetene mange. Identifiserer dine behov for en regnskapsfører i dag, og velg det beste alternativet basert på de faktorene vi har presentert i denne artikkelen.

Ofte stilte spørsmål

En regnskapsfører kan hjelpe med en rekke oppgaver, inkludert fakturering, bilagsføring, MVA-oppgaver, lønnskjøring og årsregnskap. Deres tjenester gir bedriftene mulighet til å fokusere på det de er best på, mens de håndterer regnskapet på en kompetent og effektiv måte.
Bedrifter kan finne en regnskapsfører i Oslo ved å fylle ut et skjema på nettsider som gir tilbud om regnskapsførere. Etter å ha oppgitt informasjon om selskapet og kontaktinformasjon, kan de motta opptil tre gratis og uforpliktende tilbud på regnskapsførere i Oslo.
Det er lov for bedrifter å håndtere regnskapet selv, og mange gründere prøver å lære seg regnskap for å spare penger. Men når bedriften vokser og regnskapet blir mer komplekst, kan det være utfordrende å håndtere dette selv. Mange gründere som prøver å gjøre regnskapet selv, ender ofte opp med å lage rot som krever en profesjonell regnskapsførers hjelp til å rydde opp.
Når du skal velge en regnskapsfører i Oslo, bør du vurdere en rekke faktorer. Selv om pris er en viktig faktor, bør det ikke være den eneste. Du bør også vurdere regnskapsførerens erfaring, spesielt i din bransje, og hvor godt de forstår din bedrift og dens behov.